Eframe Motion Media var en av Sveriges ledande byråer inom webbtv. De hjälpte företag, organisationer och myndigheter att informera och kommunicera mer effektivt med hjälp av det rörliga mediet. Deras främsta  affärsområden var extern kommunikation, intern kommunikation och Investor Relations. Bland deras tjänster fanns reklam- och företagsfilmer, intern webbtv och ”VD har ordet”, samt inspelning och livesändning av olika typer av evenemang.